Hjälp oss. Ge ett bidrag på valfritt belopp. Vi behöver din hjälp. Läs mer här.

Undersökningsplikt

Som husköpare har du en stor undersökningsplikt.

Det betyder att du är skyldig att undersöka fastigheten noga.
Om du inte har goda kunskaper om vad du ska leta efter bör du överväga att anlita en fackman, till exempel en besiktningsman, eftersom du inte kan få ersättning i efterhand för fel som du borde ha upptäckt vid en besiktning.
Du garderar dig inte från undersökningsplikten genom att anlita en besiktningsman, tänk därför på att anlita en oberoende och certifierad besiktningsman som har ansvarsförsäkring.
För mer information om besiktningsman kan du läsa här
Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår inte heller tomten eller andra byggnader på den. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet med mera krävs andra typer av kontroller. Energideklaration utgör en särskild tjänst. Hör efter med kommunen om det finns några planer för området för till exempel nya byggnader eller vägar. Lantmäteriet vet om det finns servitut för fastigheten, det kan till exempel gälla att någon annan har rätt att hämta vatten från fastigheten. När besiktningen är klar och du kommit överens med ägaren är det dags att skriva kontrakt. Det är först när du skriver kontrakt som affären blir bindande